top of page

This is
MADE BY HUMANS

Branding og kampagner kræver indsigt. Made by Humans løser store og små opgaver med udgangspunkt i en dyb og lang strategisk indsigt.
Vi udfører opgaver indenfor retailudvikling, shopping, pharma, psykiatri og industri.

MBH-picts-04.jpg

HUMANIzE
YOUR BRAND

Verden og forbrugere er i bevægelse, og mangler ikke kommercielle valgmuligheder, men snarere tilhørsforhold, nærhed og autencitet. Det handler altid om mennesker – derfor skal hjertet med på
rejsen. Baseret på et stærkt strategisk fundament og en imødekommende, sammenhængende og relevant kommunikation på alle touch-points.

INDSIGT
ER KEY

Medielandskabet er mere end nogensinde fragmenteret, og det stiller store krav til viden og agilitet. Udfra en strategisk og kreativ bureaubase samarbejder Made by Humans med et kompetent
netværk med specifikke kompetencer.
MBH-picts-09.jpg
MBH-picts-01.jpg

Retail er ...
Passion

Made by Humans hviler på mange års erfaring med at skabe Skandinaviens stærkeste shopping destinationer og brands. Vi ser det som vores fornemste opgave, at sikre en markant stemme i hele kommunikationen, der sikrer en relevant kundeoplevelse på alle platforme og sammenhæng med selve besøget.

LOKAL KOMMERCIEL
BYUDVIKLING

Kommercielt miljø, kundesti, detailstruktur, sammenhæng. Mange områder for at få en velfungerende detailhandel og by, og enhver rejse begynder med et mål. Made by Humans samler
byens aktører om en langsigtet strategiudvikling, og udvikler kommunikationsløsninger, der synliggør byens attraktion, værdier og fremtidige brand.
MBH-picts-10.jpg
MBH-picts-08.jpg

VISUEL
IDENTITET

Virksomhedens visuelle identitet er en vital del af kundernes opmærksomhed og tilmed ofte deres første vigtige indtryk. En stærk visuel identitet og kommunikationen skal derfor både
signalere en faglig stemme og et “fagligt” hjerte. For en stærk identitet formår også at balancere det menneskelige med en seriøsitet, der opleves og frem for alt mærkes.
Kontakt
bottom of page